Arbetet med ”Lön för mödan” initierades av generaldirektören Claes Stråth under 2013 och ger en bild av arbetsmarknaden och grunderna när det gäller löner, arbetsmarknadens organisationer, kollektivavtal med mera..

Det ligger i Medlingsinstitutets uppdrag att ”verka för en väl fungerande lönebildning” och vi tror att ju fler som vet hur det fungerar, desto bättre fungerar det också.

Häftet har tagits fram i samarbete med pedagogen Ludvig Myrenberg som hjälpt till med att anpassa text och innehåll till gymnasiet och dess läroplan. Han har också gjort en lärarhandledning. Anna Harvard har stått för layout och illustrationer. Bosse Andersson har skrivit texterna.