Årsrapporten för 2017

En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och arbetsmarknadslagstiftning. Årsrapporten "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017" är den sjuttonde i ordningen.

År 2017 var ett år med ett stort antal förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 497 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Avtalen omfattade cirka 2,3 miljoner löntagare. Under året tillsattes medlare i 15 förbundsförhandlingar, men inte i någon av dessa förhandlingar gick några arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder.

Ovanstående kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat att

  • industrins avtal blev treåriga med ett avtalsvärde på 6,5 procent
  • dessa avtal fick brett genomslag och blev normerande i avtalsrörelsen 2017
  • en svag krona har bidragit till att den svenska industrins konkurrenskraft inte försämrats de senaste åren, men att lågkonjunkturen i omvärlden påverkat svensk industriproduktion och export
  • reallönen fortsätter öka liksom sysselsättningen
  • den genomsnittliga lönen i Sverige år 2016 var 32 800 kronor. Siffror för 2017 presenteras i juni 2018.
  • den fackliga organisationsgraden i Sverige är fortsatt hög i en internationell jämförelse, men nedgången i Sverige är också den stor jämfört med andra länder.

Årsrapporten presenterades för parterna vid en konferens i Folkets Hus. Konferensen finns i tre delar på Medlingsingsinstitutets Youtubekanal. Del 1 innehåller själva presentationen. Del 2 ett anförande av Allan Larsson och del 3 en paneldebatt om politikens roll på arbetsmarknaden. Till Youbekanalen

Länkar till några av de mer efterfrågade diagrammen och tabellerna finns till vänster.DebattbildNiklas Lindahl, SKL, och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, från paneldiskussionen vid konferensen där rapporten presenterades för parterna.

Länk till pressmeddelandet

Powerpoint-bilder från presentationen för parterna 20 februari 2018 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Läs och ladda ned den senaste årsrapporten

Årsrapporten ger en beskrivning av avtalsrörelse, lönebildning, konkurrenskraft och arbetsmarknad under det gångna året.

Läs och ladda ned