Medlingsinstitutet

Löneskillnader

Olika kön - olika lön

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna är kvar. Läs Medlingsinstitutets rapport om genomsnittslöner och löneskillnader.

Läs senaste rapporten

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Till diagrammet.

Lönestatistik

Inga siffror i juli

Tio gånger om året, i slutet av varje månad, publiceras siffror över löneutvecklingen. I juli är det ett upppehåll i redovisningen.

Se senaste statistiken

Se oss på Youtube

Medlingsinstitutet i Amedalen

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från våra konferenser, bland annat sommarens seminarium i Almedalen

Se inspelningarna

Kalendarium

Till kalendarium