Medlingsinstitutet

Löneskillnader 2015

Lön efter kön

Kvinnornas löner närmar sig männens. Skillnaden i genomsnittslön var 12,5 procent år 2015. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs och ladda ned

Avtal 2016

Avtalsrörelsen rör nästan alla

Under år 2016 löper nästan 500 kollektivavtal ut och i stort sett alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal berörs.

Fakta om avtalsrörelsen

Jämställdhetsrapport

Lönebildning och jämställdhet

En redovisning av uppdraget i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet om avtal, avtalskonstruktioner och relativlöner.

Läs och ladda ned rapporten

Evigt ung svensk modell?

Samtal om lönebildning

"Evigt ung svensk modell" är en intervjubok om den moderna lönebildningens framväxt och framtid med personer som påverkat den.

Läs och ladda ned boken

Kalendarium

Till kalendarium