Medlingsinstitutet

Arbetsmarknaden år 2014

Årsrapporten

I Medlingsinstitutets årsrapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014" finns det mesta om avtalsrörelse, konflikter och konkurrenskraft.

Läs eller ladda ned

Lön för mödan

Så fungerar arbetsmarknaden

Med häftet "Lön för mödan" vill Medlingsinstitutet ge en orientering om arbetsmarknaden. Häftet riktar sig till landets gymnasier.

Läs eller ladda ned

Löneskillnader 2013

Lön efter kön

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna finns fortfarande där. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs MI:s rapporter

Internationellt

Lönenormering i Norden

De nordiska länderna har både likheter och olikheter när det gäller hur lönenormeringen går till. Och de har också gemensamma utmaningar.

Läs rapporten

Kalendarium

Till kalendarium