Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Fastighet.

Läs mer

Avtal 2017

Omfattande avtalsrörelse

Avtalsrörelsen 2017 är omfattande och berör en huvuddel av alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal.

Fakta om avtalsrörelsen

Arbetsmarknaden år 2016

Årsrapporten

I Medlingsinstitutets årsrapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016" finns det mesta om avtalsrörelse, konflikter och konkurrenskraft.

Läs eller ladda ned

Löneskillnader 2015

Kvinnors och mäns löner

Kvinnornas löner närmar sig männens. Skillnaden i genomsnittslön var 12,5 procent år 2015. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs och ladda ned

Se oss på Youtube

Konferenser i repris

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från konferensen om senaste årsrapporten och andra konferenser och seminarier.

Se inspelningarna

Kalendarium

Till kalendarium