Medlingsinstitutet

Löneskillnader

Olika kön - olika lön

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna är kvar. Läs Medlingsinstitutets rapport om genomsnittslöner och löneskillnader.

Läs senaste rapporten

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Till diagrammet.

Saltsjöbadsavtalet 80 år

Röster om avtalet

Saltsjöbadsavtalet fyllde 80 år 2018. Vid en konferens diskuterades dess historia och dess framtid när 200 åhörare möttes på platsen där avtalet förhandlades fram.

Läs mer

Lönestatistik

Lönernas utveckling

Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken. Tio gånger om året publiceras siffror som visar hur lönerna utvecklas.

Läs den senaste statistiken

Kalendarium

Till kalendarium