Medlingsinstitutet

Samtal om lönebildningen

Avgörande ögonblick

Den svenska lönebildningen har förändrats dramatiskt sedan 1980-talet. Medlingsinstitutet möter dem som var med och bröt ny mark.

Läs intervjuerna

Möten om lönebildningen

Välbesökta möten

Under 2014 har Medlingsinstitutet arrangerat ett seminarium och en konferens om lönebildningens utveckling och framtid.

Mer om mötena

Löneskillnader 2013

Lön efter kön

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna finns fortfarande där. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs MI:s rapporter

Internationellt

Lönenormering i Norden

De nordiska länderna har både likheter och olikheter när det gäller hur lönenormeringen går till. Och de har också gemensamma utmaningar.

Läs rapporten

Kalendarium

Till kalendarium