Medlingsinstitutet

Avtal 2017

Omfattande avtalsrörelse

Avtalsrörelsen 2017 är omfattande och berör en huvuddel av alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal.

Fakta om avtalsrörelsen

Tidigare konferenser

Se oss på Youtube

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från några av våra konferenser och seminarier.

Se inspelningarna

Löneskillnader 2015

Kvinnors och mäns löner

Kvinnornas löner närmar sig männens. Skillnaden i genomsnittslön var 12,5 procent år 2015. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs och ladda ned

Evigt ung svensk modell?

Samtal om lönebildningen

Den svenska lönebildningen har förändrats dramatiskt sedan 1980-talet. Medlingsinstitutet möter dem som var med och bröt ny mark.

Läs och ladda ned boken

Kalendarium

Till kalendarium