Medlingsinstitutet

Möten om lönebildningen

Välbesökta möten

Under 2014 har Medlingsinstitutet arrangerat ett seminarium och en konferens om lönebildningens utveckling och framtid.

Mer om mötena

Öppet i helgerna

Jul och nyår på MI

Medlingsinstitutet har öppet i mellandagarna. Den 5 januari är öppettiden klockan 9-12. Den 6 januari är kansliet stängt.

Löneskillnader 2013

Lön efter kön

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna finns fortfarande där. Studera utvecklingen i Medlingsinstitutets rapport.

Läs MI:s rapporter

Internationellt

Lönenormering i Norden

De nordiska länderna har både likheter och olikheter när det gäller hur lönenormeringen går till. Och de har också gemensamma utmaningar.

Läs rapporten