Medlingsinstitutet

Medlingen i Göteborgs Hamn avbruten

Medlingen i tvisten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals i Göteborg är avbruten.

Läs mer

Avtal 2017

Omfattande avtalsrörelse

Avtalsrörelsen 2017 är omfattande och berör en huvuddel av alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal.

Fakta om avtalsrörelsen

Tidigare konferenser

Se oss på Youtube

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från några av våra konferenser och seminarier.

Se inspelningarna

Jämställdhetsrapport

Lönebildning och jämställdhet

En redovisning av uppdraget i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet om avtal, avtalskonstruktioner och relativlöner.

Läs och ladda ned rapporten

Evigt ung svensk modell?

Samtal om lönebildning

"Evigt ung svensk modell" är en intervjubok om den moderna lönebildningens framväxt och framtid med personer som påverkat den.

Läs och ladda ned boken

Kalendarium

Till kalendarium