Medlingsinstitutet

Avtal 2016

Avtalsrörelsen rör nästan alla

Under år 2016 löper nästan 500 kollektivavtal ut och i stort sett alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal berörs.

Fakta om avtalsrörelsen

Arbetsmarknaden år 2015

Årsrapporten

I Medlingsinstitutets årsrapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015" finns det mesta om avtalsrörelse, konflikter och konkurrenskraft.

Läs eller ladda ned

Jämställdhetsrapport

Lönebildning och jämställdhet

En redovisning av uppdraget i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet om avtal, avtalskonstruktioner och relativlöner.

Läs och ladda ned rapporten

Evigt ung svensk modell?

Samtal om lönebildning

"Evigt ung svensk modell" är en intervjubok om den moderna lönebildningens framväxt och framtid med personer som påverkat den.

Läs och ladda ned boken

Kalendarium

Till kalendarium