Medlingsinstitutet

Avtal 2016

Avtalsrörelsen rör nästan alla

Under år 2016 löper nästan 500 kollektivavtal ut och i stort sett alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal berörs.

Fakta om avtalsrörelsen

Evigt ung svensk modell?

Samtal om lönebildning

"Evigt ung svensk modell" är en intervjubok om den moderna lönebildningens framväxt och framtid med personer som påverkat den.

Läs och ladda ned boken

Jämställdhetsrapport

Lönebildning och jämställdhet

En redovisning av uppdraget i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet om avtal, avtalskonstruktioner och relativlöner.

Läs och ladda ned rapporten

Lön efter kön

Löneskillnad 2014

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar och både lönebildningen och arbetsmarknadens struktur bidrar till utvecklingen.

Läs och ladda ned rapporten

Kalendarium

Till kalendarium