Medlingsinstitutet

Se oss på Youtube

Konferenser på nätet

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från bland annat konferensen om årsrapporten för 2019 och om gigekonomi.

Se inspelningarna

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Till diagrammet.

Saltsjöbadsavtalet 80 år

Röster om avtalet

Saltsjöbadsavtalet fyllde 80 år 2018. Vid en konferens diskuterades dess historia och dess framtid när 200 åhörare möttes på platsen där avtalet förhandlades fram.

Läs mer

Lönestatistik

Lönernas utveckling

Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken. Tio gånger om året publiceras siffror som visar hur lönerna utvecklas.

Läs den senaste statistiken

Kalendarium

Till kalendarium