Vårdförbundet har varslat om stridsåtgärder i form av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. I förhållande till Sobona omfattar varslet fyra verksamheter i Stockholm. Stridsåtgärderna träder ikraft den 25 april kl. 16.00.

Om medlarna:

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet. Hon gjorde sin första medling 2007.

Göran Gräslund är tidigare generaldirektör på Datainspektionen. Han gjorde sin första medling 2010.

Uppdatering 21/5:

Vårdförbundet avbryter nyanställningsblockaden tisdagen den 4 juni 2024 kl. 16.00 i samtliga regioner samt hos Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB.

Vårdförbundet varslar om strejk i Region Skåne (vissa avdelningar på Skånes universitetssjukhus), Region Västra Götaland (vissa avdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset), Region Stockholm (vissa avdelningar på Karolinska universitetssjukhuset), Region Östergötland (vissa avdelningar) och Region Västerbotten (vissa avdelningar), samt vid Sobona-medlemmarna Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset f.r.o.m. den 4 juni kl 11.00.

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.