Nyhetsarkiv: Medling och konflikt

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Medling om krav på ITF-avtal med fartyg  i Uddevalla hamn

Medling och konflikt

Seko kräver ITF-avtal med fartyget Bonette (Marshallöarna) som för närvarande ligger i Uddevalla Hamn och varslar om stridsåtgärder. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Konflikter på svensk arbetsmarknad

Medling och konflikt

Under 2022 bröt stridsåtgärder ut i två förbundsförhandlingar och sammantaget förlorades drygt 5 200 arbetsdagar i dessa konflikter. I endast ett fall förlorades arbetsdagar i samband med tvister på lokal nivå.

Medling om krav på kollektivavtal med städföretag

Medling och konflikt

Göteborgs Lokala Samorganisation (SAC Syndikalisterna) kräver kollektivavtal med städföretaget Boleva AB i Göteborg och varslar om bl. a. strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Arbetsmarknadskonflikter – en nordisk jämförelse

Medling och konflikt

Trots att Sverige har den klart största arbetsmarknaden i Norden, har vi betydligt färre antal förlorade arbetsdagar per år till följd av strejker och lockouter än våra grannländer.

Medling om krav på kollektivavtal med räkexportör

Medling och konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Räkexport Robert Johnsson AB i Göteborg och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.