Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Vårdavtal klart efter medling

NYHET

Medling och konflikt

Vårdförbundet och Sobona/SKR har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om ett nytt kollektivavtal. Detta innebär att de pågående stridsåtgärderna dras tillbaka.

Medlingsinstitutets uppgifter vid krig eller krigsfara

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

En ny arbetsrättslig beredskapslag är ute på remiss och Medlingsinstitutet har yttrat sig över de delar som handlar om medlingsverksamhet och möjligheterna att begränsa arbetskonflikter.

Vad räknas i konfliktstatistiken?

NYHET

Medling och konflikt

Förlorade arbetsdagar är det internationellt vedertagna sättet att mäta konflikter på arbetsmarknaden. Men vad ryms i detta mått? Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson förklarar.

Medlare utsedda i vårdtvist

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i tvisten mellan Vårdförbundet och Sobona om ett nytt kollektivavtal mellan parterna.

Avtal för kommuner och regioner klart efter medling

NYHET

Medling och konflikt

Kommunal och SKR/Sobona har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om ett nytt kollektivavtal för kommuner och regioner. Detta innebär att de aviserade stridsåtgärderna dras tillbaka.

Globalt intresse för medlingsinstitut

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo noterar ett ökat intresse i världen för olika typer av medlingsmyndigheter. Till exempel menar OECD att medlingsinstitut är ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter och få arbetsmarknaden att fungera bättre.

De medlar i tvist om avtal för kommuner och regioner

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och SKR/Sobona om ett nytt kollektivavtal för kommuner och regioner.