Nyhetsarkiv: Medling och konflikt

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Så många arbetsdagar förlorades 2023

Medling och konflikt

Drygt 3 900 arbetsdagar förlorades i konflikter på svensk arbetsmarknad under 2023. Trots en omfattande avtalsrörelse utlöstes stridsåtgärder i endast en tvist. Stridsåtgärder bröt ut i fyra lokala tvister, där nästan samtliga arbetsdagar förlorades i konflikten på Tesla. Dessutom utbröt en vild strejk på pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Sverige fredligast i Norden

Medling och konflikt

Trots att Sverige har den största arbetsmarknaden har vi väsentligt lägre konfliktsiffror än våra nordiska grannländer. Allra flest förlorade arbetsdagar har Finland. Läs mer

Varsel från arkivet ska ge nya insikter

Medling och konflikt

Vem, när och varför lägger man varsel om stridsåtgärder och vilka konsekvenser får det? Dessa frågor ska forskare vid Uppsala universitet svara på med hjälp av Medlingsinstitutets arkiv. Läs mer

Stridsåtgärder är en del av modellen

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare är utmanande, trots en bred uppslutning från andra fackförbund. I slutändan är det den enskilda arbetstagaren som ska våga och vilja strejka mot sin arbetsgivare. Det är ingen självklarhet i ett land med så få konflikter som i Sverige. Men detta instrument måste finnas i en arbetsmarknadsmodell som inte kräver lagstadgade löner. Det skriver GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Parterna har förmåga att hitta en väg framåt

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Även om det uppstod en del tvister om den närmare innebörden av märket för det andra avtalsåret, när det gäller LO-förbundens låglönesatsning, visar årets avtalsrörelse på parternas förmåga att hitta en väg framåt. Vid en internationell jämförelse är det extra tydligt. Regeringar i andra länder försöker lösa ett problem, minskande köpkraft för de med låga löner, men gör det på bekostnad av människors möjlighet att påverka sin egen ekonomiska situation och urholkar dessutom kollektivavtalens värde för stora grupper. Läs mer

Hur ofta leder varsel till strejk?

Medling och konflikt

Alla varsel leder inte till strejk eller andra stridsåtgärder. De senaste årens statistik över konflikter i förbundsförhandlingar visar att endast en mindre del av de varslade stridsåtgärderna realiserats. Dock kan ett varsel i sig få likartad ekonomisk effekt som en verkställd stridsåtgärd. Läs mer