Nyhetsarkiv: Medling och konflikt

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Medlare utsedda i taxitvist

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Gerald Lindberg att medla i tvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om ett nytt kollektivavtal för taxiförare. Läs mer

Avtal i hamn

Medling och konflikt

Efter medling är nu Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar överens om ett nytt kollektivavtal. Läs mer

Avtal för gröna näringar klara efter medling

Medling och konflikt

Kommunal och Gröna arbetsgivare har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om nya kollektivavtal för områdena golfbanor och trädgårdsodling. Detta innebär att de aviserade stridsåtgärderna dras tillbaka. Läs mer

Medlare utsedda i tvister i gröna näringar

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Anders Lindström och Åsa Kjellberg Kahn att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Gröna arbetsgivare om nya kollektivavtal för områdena golfbanor och trädgårdsodling. Läs mer