Nyhetsarkiv: Medling och konflikt

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

”Som medlare måste du kunna lyssna aktivt”

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Förhandlingserfarenhet, förmåga att lyssna och intresse för problemlösning. Det är några värdefulla egenskaper för att framgångsrikt kunna medla i en arbetstvist, enligt de rutinerade medlarna Gunilla Runnquist och Bengt Huldt.

SAS-konflikten: en ovanligt komplicerad medling

Medling och konflikt

Det var många och väldigt komplicerade frågor som skulle lösas och under medlingens gång sköts stridsåtgärderna upp fyra gånger. En del av tvistefrågorna rörde helt företagsinterna angelägenheter och låg långt utanför vad som vanligen träffas kollektivavtal om i Sverige, berättar medlaren Jan Sjölin.

Nytt pilotavtal klart

Medling och konflikt

SAS och Svensk Pilotförening kom den 19 juli överens om ett nytt kollektivavtal. Det innebär att stridsåtgärderna har avslutats.

Medlare utsedda i pilotkonflikt

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten mellan Svensk Pilotförening och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)/Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal.

Handels drar tillbaka varsel

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund tar tillbaka sitt varsel om strejk och blockad mot Reservdelar i Borås AB sedan parterna tecknat kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med butik i Borås

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Reservdelar i Borås AB och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Klart med nya kollektivavtal i kyrkan

Medling och konflikt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackade på tisdagen ja till medlarnas bud, som de fackliga organisationerna tidigare accepterat. Det innebär att den pågående strejken är avblåst.

Fler fack varslar om strejk i kyrkan

Medling och konflikt

Fackförbunden Vision, Akademikerförbundet SSR och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd varslar om stridsåtgärder med anledning av att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackat nej till medlarnas bud i den pågående arbetstvisten mellan parterna.

Medlingen utvidgas på kyrkans område

Medling och konflikt

På begäran av parterna har Medlingsinstitutet i dag beslutat om medling i tvisterna om nya kollektivavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna inom Svenska kyrkan.