Nyhetsarkiv: Medling och konflikt

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Medlingsinstitutet. Äldre pressmeddelanden finns i vårt pressrum hos Pressmachine.

Handels drar tillbaka varsel

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund tar tillbaka sitt varsel om strejk och blockad mot Reservdelar i Borås AB sedan parterna tecknat kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med butik i Borås

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Reservdelar i Borås AB och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Klart med nya kollektivavtal i kyrkan

Medling och konflikt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackade på tisdagen ja till medlarnas bud, som de fackliga organisationerna tidigare accepterat. Det innebär att den pågående strejken är avblåst.

Fler fack varslar om strejk i kyrkan

Medling och konflikt

Fackförbunden Vision, Akademikerförbundet SSR och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd varslar om stridsåtgärder med anledning av att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackat nej till medlarnas bud i den pågående arbetstvisten mellan parterna.

Medlingen utvidgas på kyrkans område

Medling och konflikt

På begäran av parterna har Medlingsinstitutet i dag beslutat om medling i tvisterna om nya kollektivavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna inom Svenska kyrkan.

Medlare utsedda efter strejkhot i kyrkan

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med energiföretag

Medling och konflikt

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Järfälla Energi och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Konfliktvarsel avblåst efter medling

Medling och konflikt

Elektrikerförbundet drar tillbaka sitt konfliktvarsel mot företaget N.O. Allservice i Arlandastad då företaget nu har tecknat kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med företag

Medling och konflikt

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med N.O Allservice i Arlandastad och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Den svenska modellen levererade under 2021

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

2021 blev ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden. Inga arbetsdagar gick förlorade på grund av stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. I lokala förhandlingar bröt stridsåtgärder ut i två tvister, vilket slutade med sammanlagt elva förlorade arbetsdagar. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.