Som en jämförelse kan nämnas att avtalsrörelsen 2023 omfattar drygt 470 kollektivavtal för ca 2,3 miljoner anställda. Det finns cirka 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige.

Avtalsrörelsen 2024 rör främst regioner och kommuner även om det också finns avtal inom det privata näringslivet som löper ut under året.

Antal avtal som löper ut och antal anställda som omfattas av dem

MånadAntal avtalAntal anställda
Mars461 095 908
April68 300
December53 700
Summa571 107 908

De fem största avtalen som ska omförhandlas under nästa år är:

Kommunalarbetareförbundet mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Kommunal omfattar ca 516 000 anställda.

OFR* – Lärare mellan SKR och Sveriges Lärare gäller för ca 242 000 anställda.

OFR – Allmän kommunal verksamhet mellan SKR och Vision omfattar 190 000 anställda.

OFR Hälso- och sjukvård gäller för 90 000 anställda.

OFR Läkare mellan SKR och Sveriges Läkarförbund omfattar 38 000 anställda.

* OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd är en förhandlingsorganisation som samlar tretton fackförbund inom offentlig sektor. 

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport för 2023 (pdf, 4 mb)

Avtalsrörelse – så går det till (pdf, 1 mb)

Förhandlingsordningsavtal (pdf 1 mb)

Kollektivavtal – vilka tecknar dem och hur är löneavtalen konstruerade? (pdf, 1 mb)

Kontaktperson:

Foto på Christian Kjellström, utredare Medlingsinstitutet

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

   08-545 292 46  |  076-037 32 83