Löneskillnader mellan kvinnor och män

Den årliga rapporten om lön och löneskillnader ger olika perspektiv på vad statistiken säger om löneskillnaderna.

 • Rapporten om löneskillnader 2017

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 11,3 procent år 2017. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,3 procent.

  Fördjupningsavsnittet undersöker bland annat sambandet mellan den minskande löneskillnaden och utbildning och chefskap.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2016

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,0 procent år 2016. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,5 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser sambandet mellan arbetad tid och löneskillnad.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2015

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,5 procent år 2015. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,6 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser skillnader mellan nyexaminerade studenter när det gäller lön och förväntningar på lönen.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2014

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,2 procent år 2014. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,0 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser orsakerna till minskade löneskillnader uppdelat i löne- och struktureffekt.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2013

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,4 procent år 2013. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,8 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser hur mobilitet på arbetsmarknaden påverkar kvinnors och mäns löner.

  Beställ som trycksak

  Ladda ned som PDF-dokument (PDF-dokument, 1,0 MB)

 • Rapporten om löneskillnader 2012

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,9 procent år 2012. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 6,1 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser hur "överutbildning" fördelas mellan nyexaminerade kvinnor och män och hur det påverkar löneskillnaden.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2011

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,1 procent år 2011. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,9 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser hur löneskillnaden mellan kvinnor och män förändras efter ålder och studerar löneskillnader efter nytagen examen.

  Beställ som trycksak

 • Rapporten om löneskillnader 2010

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,3 procent år 2010. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,9 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser hur olika lönebegrepp påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

 • Rapporten om löneskillnader 2009

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,8 procent år 2009. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 6,0 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser hur strukturella förändringar som arbetskraftens sammansättning påverkar löneskillnaderna. Dessutom en diskussion om utbildning lönar sig.

 • Rapporten om löneskillnader 2008

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 15,8 procent år 2009. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 6,6 procent.

  Fördjupningsavsnittet belyser sambandet mellan yrkesuppdelning och löneskillnad mellan könen.

 • Den första rapporten om skillnader (2004)

  Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 17 procent år 2004. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden cirka 8 procent.