Nyhetsarkiv: 2022

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Nytt uppdrag att analysera inkomster

Lönestatistik

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster som påverkar individers disponibla inkomster över livet.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar

Lönestatistik

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar nu för första gången sedan 2007, enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet. Men än är det för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller om det är tillfälligt på grund av de effekter som pandemin haft på arbetsmarknaden.

Får vissa kompensation så vill alla ha det

GD:s blogg

Lönebildning

Externa inflationschocker är bland det värsta att hantera i lönebildningen. Ska Sverige undvika att hamna i en uppåtgående pris- och lönespiral kan inga grupper, vare sig det är bilägare eller pensionärer, vd:ar eller målare, få en gräddfil till kompensation för den ökande inflationen. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Medlare utsedda i pilotkonflikt

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten mellan Svensk Pilotförening och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)/Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal.

Ökar de avtalade lönerna snabbare i euroområdet?

Lönestatistik

Tyska tillfälliga lönepåslag väger tungt när de avtalade lönerna i euroområdet stiger kraftigt. Justerat för dessa engångsbelopp är dock löneökningstakten i euroländerna betydligt beskedligare och ser ut att landa på ca 1,7 procent.

Löneökningarna dämpades tillfälligt  

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 2 procent det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Handels drar tillbaka varsel

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund tar tillbaka sitt varsel om strejk och blockad mot Reservdelar i Borås AB sedan parterna tecknat kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med butik i Borås

Medling och konflikt

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Reservdelar i Borås AB och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.