De tre personerna är:

Anders Ferbe, tidigare bl a ordförande i IF Metall

Gerald Lindberg, tidigare bl a andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet

Christer Ågren, tidigare bl a vice vd Svenskt Näringsliv

Personer som utses att medla i en tvist är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten. Medlarnas uppdrag löper normalt till dess att tvisten är löst och avtal har tecknats.

Medlingarna rör främst förhandlingar om rikstäckande branschavtal, men det kan också röra sig om tvister om företagsavtal där förbundsparter är inblandade. 

Utöver de 30-tal medlare som är tillgängliga för medling i förbundsförhandlingar har Medlingsinstitutet även fyra fasta medlare för medling i lokala tvister. Medling i dessa tvister aktualiseras när fackförbund med hot om stridsåtgärder ställer krav på enskilda arbetsgivare att teckna kollektivavtal. De fasta medlarna förordnas för ett år i taget.

Länkar:

Våra medlare

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)