I september 2022 väntas löneökningstakten i hela ekonomin uppgå till 2,8 procent när statistiken blir definitiv, enligt Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Enligt preliminär statistik ökade lönerna i september med 2,6 procent.

– Sedan vårens lokala löneförhandlingar har löneökningstakten under april till september legat nära genomsnittet för dessa månader, som uppgår till 2,9 procent. Fram till våren 2023 är det nu främst rekrytering och andra personaländringar som påverkar den sammanlagda löneökningstakten. Att döma av septemberutfallet verkar inte den utbredda personalbristen ha påverkat löneökningstakten, säger Petter Hällberg.

De avtalade löneökningarna i de flesta kollektivavtal blir i genomsnitt något lägre i år än förra året. Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen uppgick till ca 2 procent i september.

– De avtalade löneökningarna har sammantaget dämpats något sedan 2020 jämfört med åren dessförinnan, men de faktiska löneökningarna är nästan oförändrade över tid. Lönerna i hela ekonomin ökade med i genomsnitt 2,5 procent per år 2013–2019 och har ökat med i genomsnitt 2,4 procent per år sedan 2020.

Konsumentpriserna ökade med 9,7 procent i september, om ändrade boräntekostnader räknas bort. I september sjönk däremot reallönerna med 6,9 procent jämfört med året innan. Räknas effekterna av boräntekostnader in, minskade reallönen med 8 procent.

– Köpkraften fortsätter att försämras så länge inflationen har den snabba uppgång som vi sett en tid nu. Varken i Sverige eller i andra jämförbara länder har lönerna utvecklats i takt med priserna, säger Petter Hällberg.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. september 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Video: Löneutvecklingen t.o.m september 2022 (YouTube)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)