Nyhetsarkiv: Lönestatistik

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Medlingsinstitutet. Äldre pressmeddelanden finns i vårt pressrum hos Pressmachine.

Reallönerna utvecklas fortsatt negativt

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. Reallönerna minskade därmed med 2,6 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Reallönerna faller även i omvärlden

Lönestatistik

Det är inte bara i Sverige som reallönerna sjunker, de minskar även på bred front i EU och i USA. Det visar en internationell jämförelse från Medlingsinstitutet.

Industriavtalet: till nytta för svensk ekonomi i 25 år

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Industriavtalet har sedan dess tillkomst 1997 varit grundbulten i lönebildningen på svensk arbetsmarknad. Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo reflekterar över 25 år med reallöneökningar och blickar framåt.

Reallönerna sjunker snabbt

Lönestatistik

Reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,2 procent i december jämfört med samma period förra året. Reallönetillväxten för hela 2021 slutar ändå lite positivt på 0,3 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Den svenska modellen levererade under 2021

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

2021 blev ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden. Inga arbetsdagar gick förlorade på grund av stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. I lokala förhandlingar bröt stridsåtgärder ut i två tvister, vilket slutade med sammanlagt elva förlorade arbetsdagar. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.

Reallönerna pressas nedåt

Lönestatistik

Snabbt stigande konsumentpriser och ovanligt lång tid mellan löneökningarna bidrog till en negativ reallöneutveckling i november 2021. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Lönestatistik

Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Löneutvecklingen till och med september 2021

Lönestatistik

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent.

Löneutvecklingen till och med augusti 2021

Lönestatistik

Under månaderna januari till och med augusti ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Lönestatistik

Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.