Nyhetsarkiv: Lönestatistik

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Lönerna ökade med 3,1 procent

Lönestatistik

Lönerna steg med 3,1 procent i december 2022, samtidigt som hög inflation gjorde att reallönen minskade med 7,1 procent. – De nominella lönerna har under 2022 ökat snabbare än tidigare men i påfallande stabil takt, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Ska man räkna lön per anställd eller per timme?

Lönestatistik

Arbetskostnaden per anställd har stigit snabbare i euroområdet under 2021-2022 än tidigare, men detta kan inte sägas gälla för Sverige. Den högre takten i euroområdet beror till stor del på en större återhämtning av medelarbetstiden, som föll mer än i Sverige under pandemin.

Vad är skillnaden mellan lön och inkomst?

Lönestatistik

Vid jämförelser av vad olika grupper på arbetsmarknaden tjänar är det inte ovanligt att lön och inkomst används synonymt, trots att det är skilda saker. I denna artikel förklarar vi skillnaden mellan dessa två begrepp.

Lönerna ökade med 3 procent

Lönestatistik

Genomsnittslönen steg med 3 procent i november, men reallönen minskade med 6,5 procent jämfört med samma månad förra året. – Lönerna har utvecklats påfallande stabilt de senaste månaderna, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Lönerna ökade med 2,9 procent

Lönestatistik

Genomsnittslönen steg med 2,9 procent i oktober, men reallönen minskade med 6,4 procent jämfört med samma månad förra året. – Lönerna har utvecklats påfallande stabilt de senaste månaderna, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Uppdrag att analysera inkomstskillnader i full gång

Lönestatistik

Medlingsinstitutets nya uppdrag att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och män är i full gång. John Ekberg, statistikansvarig, redogör för arbetet hittills och framåt.

Stabiliserade löner men inflationen ökar

Lönestatistik

Genomsnittslönen steg med 2,8 procent i september jämfört med samma månad förra året. Samtidigt minskade reallönen med 6,9 procent. – Lönerna har inte följt med priserna uppåt, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Så har reallönen utvecklats

Lönestatistik

Den nominella löneökningen anger hur mycket lönen ökar från ett år till ett annat. Drar man bort inflationen får man fram reallöneökningen, som är ett mått på hur köpkraften förändras. I tre diagram visar vi hur reallönerna har utvecklats över tid i Sverige och andra länder.

Löneökningstakten stabiliserar sig

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 2,8 procent i augusti jämfört med augusti förra året. Samtidigt minskade reallönen med 6,2 procent.

Löneökningstakten har återhämtat sig efter pandemin

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 3 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Samtidigt innebär den höga inflationen att reallönen minskade med 5,5 procent, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet.