Nyhetsarkiv: Lönestatistik

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Så ser löneutvecklingen ut i Europa och USA

Lönestatistik

När nu världens ekonomier har öppnat upp efter pandemin stiger lönerna snabbare än tidigare, räknat som årlig förändringstakt. Det senaste året har löneökningstakten varit högre i USA och Storbritannien än i euroområdet och Sverige, även om Europa har sett en viss uppgång under det andra kvartalet. Ett internationellt fenomen är att lönerna i tjänstebranscherna har ökat snabbare än i de varuproducerande branscherna de senaste åren.

Löneskillnaden minskar bland chefer

Lönestatistik

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsposition har minskat över tid och är enligt den senaste statistiken 11,4 procent. Löneskillnaden har minskat mer bland chefer än bland övriga grupper på arbetsmarknaden.

Lönerna ökar snabbare men köpkraften minskar

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 3 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Samtidigt minskade reallönen med 5,5 procent, enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Avtalade löneökningar återhämtar sig i Europa

Lönestatistik

De avtalade löneökningarna i euroländerna var strax över 2 procent det andra kvartalet. Det var lägre än det första kvartalet, men då drev tyska engångsbelopp tillfälligt upp takten enligt Medlingsinstitutets analys. Därmed var det först i och med det andra kvartalets utfall som de underliggande avtalade lönerna i euroområdet ökade lika snabbt som innan pandemin.

Hur påverkar engångsbelopp den tyska lönebildningen?

Lönebildning

Lönestatistik

Engångsbelopp utgör ett allt viktigare inslag i den tyska lönebildningen och utvecklingen drivs främst av tillverknings- och byggindustrin. Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg analyserar hur dessa belopp påverkar lönebildningen i det för Sverige viktiga konkurrentlandet Tyskland.

Lönerna ökar något snabbare

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 2,7 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Samtidigt minskade reallönen med 4,5 procent gentemot förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Nytt uppdrag att analysera inkomster

Lönestatistik

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster som påverkar individers disponibla inkomster över livet.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar

Lönestatistik

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar nu för första gången sedan 2007, enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet. Men än är det för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller om det är tillfälligt på grund av de effekter som pandemin haft på arbetsmarknaden.

Ökar de avtalade lönerna snabbare i euroområdet?

Lönestatistik

Tyska tillfälliga lönepåslag väger tungt när de avtalade lönerna i euroområdet stiger kraftigt. Justerat för dessa engångsbelopp är dock löneökningstakten i euroländerna betydligt beskedligare och ser ut att landa på ca 1,7 procent.