Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Vinstandelen minskar i industrin

NYHET

Lönestatistik

Vinstandelen i svenskt näringsliv minskade under andra hälften av 2023, främst på grund av försämrade marginaler i industrin. Samma utveckling kan också ses i euroområdet.

Goda utsikter för reallöneökningar

NYHET

Lönestatistik

Lönerna stiger nu snabbare än priserna i Sverige och i flera jämförbara länder. Det tyder på att reallönerna kommer att öka stadigt framöver.

Så snabbt stiger lönerna

NYHET

Lönestatistik

Lönerna i hela ekonomin ökade med 4,4 procent i december 2023 jämfört med samma månad året innan. –Lönerna ökade snabbare i slutet av 2023 än i början av året, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Löneskillnaden beräknas på nytt

NYHET

Lönestatistik

Medlingsinstitutet kommer så snart det är möjligt att uppdatera rapporterna om löneskillnaden mellan kvinnor och män för åren 2021 och 2022 med anledning av ett statistikfel i siffrorna från Arbetsgivarverket.

Reallönerna stiger

NYHET

Lönestatistik

Lönerna ökade med 4,3 procent i november jämfört med samma månad förra året. Konsumentpriserna exklusive boräntor ökade med 3,6 procent, vilket innebär att reallönerna steg med 0,7 procent. Det är den snabbaste stärkningen av löntagarnas köpkraft sedan juli 2021.

Ett efterlängtat besked

NYHET

GD:s blogg

Lönestatistik

Osäkerheten var stor in i det sista. Men Medlingsinstitutets nya regleringsbrev lever upp till förväntningarna, konstaterar GD Irene Wennemo i månadens blogginlägg. Nu ser myndigheten fram emot att bidra med nya insikter om jämställdhetsutvecklingen på svensk arbetsmarknad.

Nu undersöker vi inkomstskillnader igen

NYHET

Lönestatistik

Medlingsinstitutet får förnyat uppdrag från regeringen att studera inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Årets rapport gör det möjligt att analysera hur inkomsterna utvecklats över tid.

Långsiktigt samspel mellan lönebildning och samhällsekonomi

NYHET

Lönebildning

Lönestatistik

Samhällsekonomin har utvecklats väl de senaste 25 åren, även i ett internationellt perspektiv. Exporten och sysselsättningen har stigit medan inflation dämpats, i linje med den modell för lönebildningen som fack och arbetsgivare inom industrin enades om 1997.

Jämförelse: Så utvecklas löner och inflation

NYHET

Lönestatistik

Inflationens upp- och nedgång är snarlik i de flesta länder. Även lönerna har utvecklats på liknande sätt och det är först i år som reallönerna börjar återställas. I 12 diagram går vi igenom de senaste årens löne- och inflationsutveckling i Sverige, Europa och USA.

Reallönerna står still

NYHET

Lönestatistik

Lönerna ökade med 4,2 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Även konsumentpriserna exklusive boräntor ökade med 4,2 procent, vilket innebär reallönerna var därmed oförändrade. Reallönerna inklusive effekterna från senaste årets räntehöjningar sjönk med 2,3 procent jämfört med i fjol.