Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I denna rapport presenteras utfallen för 2023.

Gender pay gap 2022

PUBLIKATION

The gender pay gap amounted to 9.9 percent in 2022. That means that there was no change compared to 2021 and that the gender pay gap has been mostly unchanged since 2019. The average monthly wage amounted to SEK 36,200 among women and SEK 40,200 among men. This means that women’s average wage corresponded to 90.1 percent of men’s average monthly wage in 2022.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2022

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I årets rapport presenteras utfallen för 2022.

Gender pay gap 2021

PUBLIKATION

As the covid pandemic struck Sweden in 2020 the decrease in the gender pay gap observed yearly from 2007 to 2019 stopped. The results of the wage structure statistics for 2021 show an increase in the gender pay gap of 0.2 percentage points compared to 2020. Women’s average monthly wage in 2021 was SEK 35,100, which is 90.1 per cent of the men’s average wage of SEK 39,000.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I årets rapport har vi undersökt skillnader i arbetsinkomst och arbetad tid samt löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefspositioner.

Löneskillnaden år 2020

PUBLIKATION

År 2020 var löneskillnaden mellan kvinnor och män 9,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Rapporten berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.

Löneskillnaden år 2019

PUBLIKATION

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.

Löneskillnaden år 2018

PUBLIKATION

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.

Löneskillnaden år 2017

PUBLIKATION

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.

Löneskillnaden år 2016

PUBLIKATION

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.