Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2022

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2020

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2018

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2017

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2016

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2015

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2014

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2013

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2012

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2011

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2010

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2009

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2008

Den första rapporten om löneskillnader (2004)