Publicerat

Medlingsinstitutet kommer varje år med två rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet med andra publikationer vid speciella tillfällen. Skrifterna går att ladda ned från vår webbplats. Länkar finns i kolumnen till vänster.

Kollage med publicerade skrifter