Lönerna ökade med 4,2 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023. De centralt avtalade lönerna ökade med 4,1 procent.

– Löneökningstakten har legat stabilt runt 4 procent sedan förra våren. Löneökningarna kan väntas avta från och med april och framåt, eftersom industrins kostnadsmärke sjunker från en årlig ökning på 4,1 procent till 3,3 procent. Stora löneavtal inom den offentliga sektorn har nyligen förnyats och är liksom i privat sektor anpassade till kostnadsmärket.

Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 2,5 procent enligt SCB. Riksbankens styrränta har varit oförändrad sedan september, men är högre än för ett år sedan. Konsumentpriserna inklusive boräntekostnader (KPI) steg därför med 4,5 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023.  

– Bortsett från högre boräntekostnader var reallönerna för femte månaden i rad antingen oförändrade eller högre än året innan. Reallönen beräknad med KPIF steg med 1,7 procent i februari. Beräknas reallönerna inklusive boräntor (KPI) var de däremot 0,3 procent lägre jämfört med 2023, säger Petter Hällberg.

Under januari och februari 2024 har lönerna ökat med i genomsnitt 4,3 procent i hela ekonomin, 4,6 procent i privat sektor och med 3,7 procent i offentlig sektor.

Om statistiken:

Preliminär statistik, som ännu inte inkluderar all retroaktiv lön, visar att lönerna ökade med 4,0 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023. Lönerna i hela ekonomin förväntas öka med 4,2 procent när den slutgiltiga statistiken presenteras. En viss osäkerhet finns. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell blir det definitiva utfallet mellan 4,0 och 4,4 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2024 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.