Medling & konflikt

Den svenska arbetsmarknaden är fredlig i en internationell jämförelse. Med tanke på att det finns cirka 670 kollektivavtal inrapporterade till Medlingsinstitutet är antalet konflikter på arbetsmarknaden mycket litet.

Sedan Medlingsinstitutets tillkomst har antalet strejker fram till och med år 2018 aldrig överstigit 20.

Hittills under år 2019 har två strejker brutit ut. Det är hamnarbetare och piloter som gått ut i konflikt.

Ärenden i förbundsförhandlingar för Medlingsinstitutets särskilda medlare.

Medlingar och varsel 2018

Medlingar i förbundsförhandlingar 2018

Till tabellen

Medlingar om krav på kollektivavtal 2018

Ärenden för Medlingsinstitutets fasta medlare under år 2018.

Till tabellen

Konfliktstatistik

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1990-2018 i diagramform.

Till statistiken

Konfliktstatistik i tabellform

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1965-2018 i siffror.

Till statistiken

Nyheter