Medling & konflikt

Den svenska arbetsmarknaden är fredlig i en internationell jämförelse. Med tanke på att det finns cirka 670 kollektivavtal inrapporterade till Medlingsinstitutet är antalet konflikter på arbetsmarknaden mycket litet. Under år 2018 har inga förbundsförhandlingar lett till konflikter med utbrutna stridsåtgärder.

Sedan Medlingsinstitutets tillkomst har antalet strejker fram till och med år 2018 aldrig överstigit 20.

År 2018 utbröt inte några strejker eller lockouter som en följd av tvister i förbundsförhandlingar.

Ärenden i förbundsförhandlingar för Medlingsinstitutets särskilda medlare.

Medlingar och varsel 2018

Medlingar i förbundsförhandlingar 2018

Till tabellen

Medlingar om krav på kollektivavtal 2018

Ärenden för Medlingsinstitutets fasta medlare under år 2018.

Till tabellen

Konfliktstatistik

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1990-2018 i diagramform.

Till statistiken

Konfliktstatistik i tabellform

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1965-2018 i siffror.

Till statistiken