Medling & konflikt

Den svenska arbetsmarknaden är fredlig i en internationell jämförelse. Med tanke på att det finns cirka 680 kollektivavtal inrapporterade till Medlingsinstitutet är antalet konflikter på arbetsmarknaden mycket litet.

Sedan Medlingsinstitutets tillkomst har antalet strejker per år aldrig överstigit 20. År 2015 gick endast 234 arbetsdagar förlorade på grund av arbetsmarknadskonflikter och i förbundsförhandlingar om kollektivavtal gick inte någon enda dag förlorad på grund av strejk eller lockout.

År 2016 har blivit mer turbulent med strejker inom bland annat skärgårdstrafiken och i byggsektorn.

Medlingar och varsel 2016

Medlingar för Medlingsinstitutets särskilda medlare.

Till tabellen

Medlingar om krav på kollektivavtal 2016

Ärenden för Medlingsinstitutets fasta medlare under år 2016.

Till tabellen

Medlingar och varsel 2015

Ärenden för Medlingsinstitutets särskilda medlare under år 2015.

Till tabellen

Medlingar om krav på kollektivavtal 2015

Ärenden för de fasta medlarna under år 2015.

Till tabellen

Medlingar och varsel 2014

Medlingar och konfliktvarsel under år 2014.

Ärenden i tabellform

Medlingar och varsel 2013

Medlingar och konfliktvarsel under år 2013.

Ärenden i tabellform

Konfliktstatistik

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1990-2016 i diagramform.

Till statistiken

Konfliktstatistik i tabellform

Konflikter och förlorade arbetsdagar 1965-2016 i siffror.

Till statistiken