Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Nordiska medlingsinstitut i fokus för OECD

NYHET

Lönebildning

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet får i uppdrag av regeringen att delta i ett OECD-projekt om medlingsinstitut i Norden. Syftet är att öka den internationella förståelsen för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Parterna närmar sig nästa avtalsrörelse från en styrkeposition

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Nästa vår kommer det bli en avtalsrörelse för hela arbetsmarknaden – både för privat och offentlig sektor. Det kommer självklart inte vara okomplicerat. Parterna kan dock närma sig denna stora avtalsrörelse från ett styrkeläge. Industriavtalet och den samordnade lönebildningen har visat att den klarar att vara med och bryta inflationsuppgången och vända reallönesänkningar till höjningar. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Globalt intresse för medlingsinstitut

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo noterar ett ökat intresse i världen för olika typer av medlingsmyndigheter. Till exempel menar OECD att medlingsinstitut är ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter och få arbetsmarknaden att fungera bättre.

Detta handlar de finska strejkerna om

NYHET

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

I vårt grannland har politiska strejker och andra stridsåtgärder gått i vågor allt sedan hösten 2023. Medlingsinstitutets utredare Amanda Kinnunen går här igenom de planerade arbetsmarknadsreformerna som skapar turbulens på den finska arbetsmarknaden.

Här används årsrapporten i undervisningen

NYHET

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årsrapport används som kurslitteratur på juristprogrammet och mastersprogrammet i arbetsrätt vid Lunds universitet. Den är en utmärkt och unik genomgång av vad som händer på svensk arbetsmarknad, enligt professor Birgitta Nyström.

Modellen klarade testet

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Varje ny avtalsrörelse har sedan Industriavtalets tillkomst 1997 setts som ett test av den nuvarande lönebildningsmodellen. Parterna har ofta hävdat att ”det aldrig varit svårare ännu”. Men med 2023 års erfarenheter i bagaget hävdar jag att modellen aldrig har testats fullt ut förrän just förra året, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Långsiktigt samspel mellan lönebildning och samhällsekonomi

NYHET

Lönebildning

Lönestatistik

Samhällsekonomin har utvecklats väl de senaste 25 åren, även i ett internationellt perspektiv. Exporten och sysselsättningen har stigit medan inflation dämpats, i linje med den modell för lönebildningen som fack och arbetsgivare inom industrin enades om 1997.

En balansgång på slak lina

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

För svensk lönebildning kommer det vara avgörande att inflationen sjunker ytterligare inför upptakten av nästa avtalsrörelse. Det är en balansgång på slak lina för Riksbanken, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Stridsåtgärder är en del av modellen

NYHET

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare är utmanande, trots en bred uppslutning från andra fackförbund. I slutändan är det den enskilda arbetstagaren som ska våga och vilja strejka mot sin arbetsgivare. Det är ingen självklarhet i ett land med så få konflikter som i Sverige. Men detta instrument måste finnas i en arbetsmarknadsmodell som inte kräver lagstadgade löner. Det skriver GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.