Nyhetsarkiv: Lönebildning

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Förhandlingar om arbetstid minst lika svåra som de om lön

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Inför denna avtalsrörelse sa många fack att det enda som var viktigt var lön eftersom priserna hade ökat. Men det visade sig att de frågor som blev riktigt svåra handlade om något annat. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo reflekterar över arbetstid i månadens blogginlägg. Läs mer

Ett styrkebevis för modellen

GD:s blogg

Lönebildning

Medling och konflikt

Att stora och viktiga avtal förhandlats fram utan att Medlingsinstitutets medlare har behövt medverka är ett styrkebevis för den svenska modellen. Det visar att ansvaret för en väl fungerande lönebildning ligger hos parterna, skriver GD Irene Wennemo i månadens blogginlägg. Läs mer

De nordiska modellerna – en jämförelse

Lönebildning

Partsreglering, en hög organisationsgrad och industrinormering är några gemensamma drag i de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Men det finns också saker som skiljer sig åt mellan länderna, till exempel är statens inblandning större i våra grannländer än i Sverige. Läs mer

Fortsatt hög organisering på arbetsmarknaden

Kollektivavtal

Lönebildning

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Ungefär lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna. Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare. Läs mer

Det som avgör är hur lönebildningen fungerar 

GD:s blogg

Lönebildning

I många länder behöver hela samhällsekonomin kylas ned för att löneökningarna inte ska bli så stora att de bidrar till en förhöjd inflationstakt. I Sverige, med en väl fungerande samordnad lönebildning, är det möjligt att anpassa löneökningstakten till vad som ger långsiktigt ökade reallöner, utan att behöva göra en lika stor nedkylning av ekonomin. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer

Kollektivavtal

Lönebildning

Antalet medlemmar i arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv fortsatte att öka under fjolåret. Samtidigt minskade antalet yrkesaktiva medlemmar inom LO, TCO och Saco. Det var framför allt LO:s förbund som fick färre medlemmar medan flera av TCO:s och Saco:s förbund hade en positiv medlemsutveckling under 2022. Läs mer

Vem har avtal med vem?

Kollektivavtal

Lönebildning

Under förra året tecknades flera nya huvudavtal och uppdaterade omställningsavtal på svensk arbetsmarknad. Men vem har avtal med vem? Vi reder ut. Läs mer

Avtalsrörelsen – månad för månad

Kollektivavtal

Lönebildning

Mars är den mest intensiva månaden i årets avtalsrörelse, både när det gäller antalet avtal som ska omförhandlas och andelen anställda som berörs. Bland annat löper de flesta av industrins avtal ut den sista mars. Men det händer mera under avtalsåret. Läs mer

En svår balansgång för den ekonomiska politiken

GD:s blogg

Lönebildning

Det har skrivits mycket om att regeringen inte infriat vallöften, men när fokus ligger på löftesbrott missar man det mest väsentliga. Världens ekonomier är i en ekonomiskt utmanande situation. Att föra en ekonomisk politik just nu kan liknas med att i dålig sikt vandra längs en bergskam med stup på båda sidor. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Bistår med expertis om minimilöner

Lönebildning

Medlingsinstitutet

Hur ska EU:s direktiv om minimilöner genomföras i Sverige? Det är frågan som en statlig utredning ska svara på. Medlingsinstitutets utredare Anna Fransson är en av experterna som nu knyts till utredningen. Läs mer