– Jag använder årsrapporten i undervisningen för att den är vederhäftig och en alldeles utmärkt aktuell genomgång av vad som händer på svensk arbetsmarknad. Den innehåller material som vi inte kan komma åt på något annat sätt, säger Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen på Lunds universitet.

Rapporten är sedan 2010 obligatorisk kurslitteratur dels på en valbar fördjupningskurs på juristprogrammet, dels på en obligatorisk kurs på mastersprogrammet i arbetsrätt för studenter från personalvetarprogrammet.

– Studenterna har stor nytta av de mer allmänna beskrivningarna som rör bland annat ny lagstiftning och hur arbetsmarknadens organisationer ser ut. Sedan hänvisar jag, och även andra lärare, till beskrivningar av avtalsförhandlingar, stridsåtgärder, statistik om organisationstillhörighet, jämställda löner m.m som också finns i årsrapporten, säger Birgitta Nyström.

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport för 2023 (pdf, 4 mb)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.