Nyhetsarkiv: Kollektivavtal

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Fortsatt hög organisering på arbetsmarknaden

Kollektivavtal

Lönebildning

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Ungefär lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna. Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare.

Hängavtal – en genomgång

Kollektivavtal

Under 2022 tecknades 2 280 nya hängavtal och totalt under förra året fanns det cirka 66 000 hängavtalsanslutningar. Det är något färre än under 2021.

Medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer

Kollektivavtal

Lönebildning

Antalet medlemmar i arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv fortsatte att öka under fjolåret. Samtidigt minskade antalet yrkesaktiva medlemmar inom LO, TCO och Saco. Det var framför allt LO:s förbund som fick färre medlemmar medan flera av TCO:s och Saco:s förbund hade en positiv medlemsutveckling under 2022.

Vem har avtal med vem?

Kollektivavtal

Lönebildning

Under förra året tecknades flera nya huvudavtal och uppdaterade omställningsavtal på svensk arbetsmarknad. Men vem har avtal med vem? Vi reder ut.

Avtalsrörelsen – månad för månad

Kollektivavtal

Lönebildning

Mars är den mest intensiva månaden i årets avtalsrörelse, både när det gäller antalet avtal som ska omförhandlas och andelen anställda som berörs. Bland annat löper de flesta av industrins avtal ut den sista mars. Men det händer mera under avtalsåret.

Kollektivavtal: Så ser de vita fläckarna ut

Kollektivavtal

I Sverige omfattas 9 av 10 anställda av kollektivavtal. Täckningsgraden är hög, men det finns vissa branscher och typer av företag där förekomsten av kollektivavtal, av olika anledningar, är låg. Professor Anders Kjellberg vid Lunds universitet redogör för hur den svenska kollektivavtalskartan ser ut.

Detta är avtalsrörelsen 2023

Kollektivavtal

Lönebildning

Kommande avtalsrörelse är omfattande. Cirka 450 avtal ska omförhandlas under 2023 och dessa avtal omfattar cirka 2,2 miljoner anställda, där de märkessättande avtalen inom industrin löper ut den sista mars.

Industriavtalet: till nytta för svensk ekonomi i 25 år

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Industriavtalet har sedan dess tillkomst 1997 varit grundbulten i lönebildningen på svensk arbetsmarknad. Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo reflekterar över 25 år med reallöneökningar och blickar framåt.

Den svenska modellen levererade under 2021

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

2021 blev ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden. Inga arbetsdagar gick förlorade på grund av stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. I lokala förhandlingar bröt stridsåtgärder ut i två tvister, vilket slutade med sammanlagt elva förlorade arbetsdagar. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.