Förra våren pågick avtalsrörelsen för hela den privata sektorn av ekonomin. Det var en avtalsrörelse i en maximalt stökig ekonomisk miljö. Inflationen hade månad efter månad i snabb takt tickat upp för att kulminera strax innan avtalen skulle tecknas. Det hade ännu inte kommit några positiva besked om att inflationen skulle vända nedåt igen.

Efter att industrins märke på 4,1% för det första och 3,3% för det andra året lades fast har de negativa nyheterna vänts till sin motsats. Inflationen vände nedåt igen redan under förra våren. I slutet på 2023 blev det slut på reallönefallet. Ett fall som varit betydande under åren med hög inflation. Under denna vår har den positiva utvecklingen fortsatt. En del månader har det varit en överraskande positiv utveckling av inflationstakten. Nu är vi nästan tillbaka på 2%-målet igen.

Slutligen kom också Riksbankens första räntesänkning och en avisering av att den antagligen kommer följas av ytterligare två under året. Allt pekar nu mot att reallönerna ökar igen och att tappet i reallönerna kommer att betas av i hyggligt tempo. Dessutom ger sänkningarna av räntan mer pengar i plånboken för alla med lån. Detta kommer i sin tur påverka både konsumtion och investeringar positivt.

Det mesta tyder på att Sverige har hanterat den första stora inflationschocken sedan nittiotalskrisen. Industriavtalet som kom på plats 1997, var skapat för att hantera denna typ av chocker. Men det var först nu som testet kom av modellen.

Det var verkligen ingen självklarhet att det skulle gå så här bra. Den här typen av chocker är en rejäl påfrestning på alla lönebildningsregimer. Eftersom lönebildningen i Sverige bygger på en frivillig samordning mellan en massa helt eller delvis fristående organisationer, är det helt avgörande att det finns en tillit till att modellen fungerar. Om några lyckas med att få full kompensation för inflationen, kommer alla andra vilja ha det också, och det kan vara början på en pris- och lönespiral också.

Egentligen är det bara ett stort avtal som kvarstår att tecknas för att allt ska vara på plats inför nästa stora avtalsrörelse – avtalet mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet. När detta avtal sluts kan vi ge det svenska partssystemet ett betydande erkännande för att det klarade hantera inflationschocken på ett sätt som gjorde återgången till höjda reallöner snabb.

Nästa vår kommer det bli en avtalsrörelse för hela arbetsmarknaden – både för privat och offentlig sektor. Det kommer självklart inte vara okomplicerat. Jag utgår från att Medlingsinstitutet kommer få en del att göra även nästa år. Parterna kan dock närma sig denna stora avtalsrörelse från ett styrkeläge. Industriavtalet och den samordnade lönebildningen har visat att den klarar att vara med och bryta inflationsuppgången och vända reallönesänkningar till höjningar. Den klarade att ta ett ansvar för en långsiktigt god utveckling för både arbetstagare och företag.

Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet

Länkar:

Fler blogginlägg från Irene Wennemo

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.