Löneökningstakten i hela ekonomin sjönk från 2,7 i oktober till 2,1 procent i november, enligt preliminära uppgifter. När uppgifter om retroaktiv lön samlats in och statistiken blir definitiv väntas löneökningstakten ha minskat från 2,9 procent i oktober till 2,3 procent i november.

– November var den första av fem månader då den årliga löneökningstakten i hela ekonomin dämpas till följd av hur kollektivavtalen skrevs 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid årsskiftet 2020/2021, men nu dröjer det till våren innan det blir nya lokala omförhandlingar. Under december 2021 – mars 2022 berörs ännu fler anställda. Löneökningstakten väntas därför bromsa in ytterligare framöver, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Konsumentpriserna ökade med 3,6 procent i november 2021, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 1,3 procent jämfört med samma period året innan.

– Minskningen av reallönerna i november 2021 är den största sedan december 1993, om vi räknar bort boränteförändringar från inflationen. Vinterns höga energipriser har pressat upp konsumentpriserna samtidigt som lönerna har bromsat in. Även om inte alla konsumenter påverkas lika mycket av höjda energipriser och många anställda inte berörs av att lönerevisionen dröjer kommer den genomsnittliga reallönen utvecklas klart negativt den närmaste tiden, säger Petter Hällberg.

I genomsnitt har lönerna ökat med 2,7 procent under januari-november 2021 jämfört med samma period året innan, enligt preliminär statistik. Löneökningstakten väntas uppgå till i genomsnitt 2,8 procent för samma period när siffrorna blir definitiva, enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön.

Trots den märkbara dämpningen under senhösten var den hittills uppmätta reallönetillväxten för 2021 fortsatt positiv i genomsnitt. Under januari – november 2021 ökade reallönerna med i snitt 0,5 procent jämfört med motsvarande månader 2020. Under 2020 steg reallönerna med hela 1,7 procent.

– Även om vi nu ser den snabbaste inbromsningen av reallönerna sedan Industriavtalets tillkomst 1997, ska vi inte dra allt för snabba slutsatser. Reallöneutvecklingen kommer åka bergochdalbana under denna avtalsperiod och nu har vi ett antal dåliga månader framför oss, men det är sannolikt övergående. Jag tror att den svenska modellen klarar att hantera en tillfällig dipp i reallönerna, kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Se utvecklingen i siffror och diagram

Kort presentation på Youtube

Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40