Stridsåtgärderna träder i kraft den 15 november 2022 kl 8 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:
Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och institutets fasta medlare med ansvar för Stockholms, Gotlands, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.

Uppdatering 31/10:

Livsmedelsarbetareförbundet har beslutat att återkalla varslet om stridsåtgärder.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt