Nyhetsarkiv: 2021

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Lönestatistik

Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Elföretag tecknar kollektivavtal

Kollektivavtal

Medling och konflikt

Elektrikerförbundet återkallar alla stridsåtgärder mot Lisö El & Ljusdesign.

Löneutvecklingen till och med september 2021

Lönestatistik

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Medling och konflikt

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign i Ösmo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Solpanelföretag tecknar kollektivavtal

Medling och konflikt

Svenska Solpanelmontage AB har tecknat för branschen gällande kollektivavtal och Svenska Elektrikerförbundet drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

Löneutvecklingen till och med augusti 2021

Lönestatistik

Under månaderna januari till och med augusti ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

Pandemins följder för ekonomi och lönebildning

Lönebildning

Sverige hör till de länder som kommit längst i sin ekonomiska återhämtning efter pandemin. Det visar en internationell jämförelse som Medlingsinstitutet har gjort. Fack och arbetsgivarorganisationer i de flesta av de jämförda länderna har aktivt bidragit till hanteringen av pandemins följder.

Medling om varsel mot solpanelsföretag

Medling och konflikt

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med solpanelsföretaget Svenska solpanelmontage i Göteborg och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger tvisten.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Lönestatistik

Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.