Den genomsnittliga löneökningstakten fram till och med augusti väntas bli något uppreviderad i kommande mätningar när retroaktiva lönehöjningar registrerats. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön väntas löneökningstakten för januari–augusti uppgå till i genomsnitt 2,9 procent när siffrorna blir definitiva. Under helåret 2020 ökade lönerna klart långsammare, i genomsnitt 2,1 procent.

– Lönetillväxten under 2021 är högre än förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Hittills i år har löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 3 procent i näringslivet. I offentlig sektor har lönerna ökat med i 2,2 procent i genomsnitt, men väntas uppgå till 2,5 procent när statistiken blir definitiv. Löneökningstakten för enbart augusti månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell var den 2,9 procent.

– Löneökningstakten har varit förhöjd i några månader. Vi är mitt i en treårig avtalsperiod och löneökningarna enligt de centrala avtalen är högre i början än i slutet. I slutet av 2021 kan vi vänta oss att löneutvecklingen tappar fart, eftersom det dröjer till våren 2022 innan lönerna åter ska revideras för majoriteten anställda i Sverige, säger Petter Hällberg.

I augusti steg konsumentpriserna med 2,4 procent samtidigt som löneökningstakten på 2,9 procent innebar att reallönerna ökade med 0,5 procent. Det är en långsammare reallönetillväxt än vad som hittills noterats för en enskild månad under 2020 och 2021. För helåret 2020 ökade reallönerna med 1,6 procent och för perioden januari-augusti 2021 har reallönerna ökat med i genomsnitt 1 procent.

Utvecklingen i siffror och diagram