Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det att reallönetillväxten stannade av i september.

Under månaderna januari till och med september ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik. Löneökningstakten väntas uppgå till i genomsnitt 2,8 procent för samma period när siffrorna blir definitiva, enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön.

– Lönetillväxten under 2021 är högre än under förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

I september var konsumentprisernas årliga ökningstakt 2,8 procent och tangerade därmed nästan löneökningstakten. Det innebar att reallönerna var i princip oförändrade jämfört med samma månad förra året.

– Vi går snart in i en period där konsumentpriserna under enskilda månader kommer att öka snabbare än lönerna jämfört med året innan. Inflationen har stigit till högre nivåer samtidigt som den allmänna löneutvecklingen väntas tappa fart i slutet av 2021, eftersom det dröjer till våren 2022 innan lönerna revideras för majoriteten anställda. Hittills i år har dock den genomsnittliga reallönetillväxten uppgått till i genomsnitt 0,8 procent och under förra året stärktes reallönerna med 1,6 procent, vilket var mer än på många år, säger Petter Hällberg.

Utvecklingen i siffror och diagram

Mer om reallöneutvecklingen

Kort presentation på Youtube

Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40