Elektrikerförbundet hade utllöst stridsåtgärder efter att inte ha fått gehör för sina krav på kollektivavtal. Företaget har ansökt om inträde i Installatörsföretagen, och blir därigenom bundet av Installationsavtalet och Elektrikerförbundet har därför avblåst stridsåtgärderna..

Ärendet har för Medlingsinstitutet handlagts av den faste medlaren Kurt Eriksson.