I dokumenten nedan finns alla kollektivavtal som löper ut i år respektive 2023 med uppgift om vilka parter som tecknat dem och avtalens giltighetstid. Dessutom finns en förteckning över samtliga gällande avtal på förbundsnivå, parterna som ingått avtalen och avtalens giltighetstid.

Dokument:

Gällande avtal som löper ut 2023 (pdf)

Gällande avtal som löper ut 2022 (pdf)

Samtliga gällande avtal på förbundsnivå (xlsx)

Länkar:

Korta beskrivningar av några avtal som tecknats sedan 2019

Porträttt på Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Fråga mig om kollektivavtal

   08-545 292 46  |  076-037 32 83