I filen nedan finns alla kollektivavtal som löper ut år 2022 med uppgift om vilka parter som tecknat dem och avtalens giltighetstid.

I filen nedan finns en förteckning över samtliga gällande avtal på förbundsnivå, parterna som ingått avtalen och avtalens giltighetstid.

Korta beskrivningar av några avtal som tecknats sedan 2019

Porträttt på Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Fråga mig om kollektivavtal

Telefon: 08-545 292 46
Mobil: 076-037 32 83