Lönestrukturstatistik

Lönestrukturstatistiken ger en gång om året en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.