– Ett förslag från EU-kommissionen om minimilöner skulle beröra mycket få personer i Sverige, men innebära stora risker för ett väl fungerande system, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Knappt en procent av de anställda i Sverige har en grundlön under 60 procent av medianlönen på arbetsmarknaden, alltså den nivå som diskuteras inom EU just nu. En sådan lön motsvarade 17 700 kronor i månaden  för en heltid år 2018.

De som har så låga löner arbetar ofta i restaurang eller med städning och kundtjänst.

De flesta är dock under 20 år, har en kort deltid eller har lönetillägg som höjer lönen över 60 procent av medianen. Handelsanställda, lastbilsförare och väktare hör inte till dessa yrken. Där är de lägsta avtalade lönerna högre och det verkar påverka respektive yrkesgrupp i sin helhet.

Räknar man bort anställda under 20 år, de som jobbar kort deltid eller har lönetillägg av olika slag hade cirka 3 promille av de anställda i Sverige år 2018 en heltidslön lön under 60 procent av medianlönen.

Bild på generaldirektören Irene Wennemo

Irene Wennemo

Generaldirektör

Fråga mig om rapporten

   08-545 292 41
Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Utredare

Fråga mig om rapporten

   08-545 292 45  |  070-272 26 40