I de båda konflikterna gick 7 527 arbetsdagar förlorade. Till det kom ytterligare 50 arbetsdagar som gick förlorade på grund av politiska strejker. I en internationell jämförelse är konflikterna på den svenska arbetsmarknaden mycket få.

– Parterna tar ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt och klarar att hantera utmaningar av olika slag, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

– Vi ser att kollektivavtalens lägsta löner påverkar de lägsta lönerna på arbetsmarknaden, att löneskillnaderna mellan könen minskar och att det går att teckna kollektivavtal trots stora motsättningar.

I en analys av kollektivavtalens lägsta löner konstaterar Medlingsinstitutet att mindre än en procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden har låga löner enligt EU:s definition trots att ungefär 10 procent av de anställda i Sverige inte har kollektivavtal och betydligt fler än så har kollektivavtal utan reglering av de lägsta lönerna.

– En lagstiftning om minimilöner skulle rubba ett väl fungerande system utan att göra någon egentlig skillnad för dem med låga löner. Det finns problem på den svenska arbetsmarknaden, men de beror framför allt på fusk och lagbrott och inte på lönebildningsmodellen, säger Irene Wennemo.

Bland de lågavlönade dominerar unga och deltidsarbetande. Andelen är större bland kvinnor än bland män. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Det verkar till lika delar bero på att kvinnor de senaste åren i genomsnitt har haft större procentuella löneökningar än män och på att kvinnor blir vanligare i mansdominerade yrken och tvärt om. I rapporten talar Medlingsinstitutet om en löneökningseffekt och en struktureffekt.

I en makroekonomisk analys ser Medlingsinstitutet att lönebildningen fungerar väl om man ser till  påverkan på reallöner, sysselsättning och konkurrenskraft.

År 2019 tecknades endast drygt 20 nya kollektivavtal. I år ska cirka 500 förbundsavtal förhandlas fram och de omfattar närmare 3 miljoner anställda.

– Under en så omfattande avtalsrörelse finns det naturligtvis flera möjliga konfliktytor, men jag utgår ifrån att arbetsmarknadens parter agerar ansvarsfullt. Och uppstår det problem finns våra erfarna medlare till hands för att bistå dem, säger Irene Wennemo.

Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

   08-545 292 43  |  073-533 01 54
Bild på generaldirektören Irene Wennemo

Irene Wennemo

Generaldirektör

   08-545 292 41  |  073-514 44 43
Foto på Medlingsinstitutets utredare Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare, nationalekonom

Svarar på frågor om avtal och avtalsrörelse

   08-545 292 46  |  076-037 32 83
Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

Svarar på frågor om löneskillnader

   08-545 292 42  |  070-751 74 53
Foto på Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson

Per Ewaldsson

Chefsjurist

Svarar på frågor om konfliktstatistik

   08-545 292 47  |  0770-423 37 34
Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Statistiker/nationalekonom

Svarar på frågor om avtalens lägstalöner

   08-545 292 45  |  070-272 26 40

Valter Hultén

Utredare/nationalekonom

Svarar på frågor om ekonomisk utveckling och konkurrenskraft

   08-545 292 44  |  073-507 57 000