– Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den har gjort, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

– År 2019 har börjat med en konflikt i hamnarna som riskerar att få stora konsekvenser. Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen, men modellen bygger på att båda parter strävar efter att nå lösningar. Dit har vi ännu inte nått i hamnkonflikten.

Avtalsrörelsen år 2018 var av begränsad omfattning. De tecknade avtalen omfattar cirka 235 000 anställda. Också i år är antalet förbundsavtal litet och intresset riktas mer mot förberedelserna för avtalsrörelsen år 2020 .

– År 2020 kommer närmare tre miljoner anställda att direkt påverkas av förhandlingarna, i år handlar det om cirka 160 000, säger Carina Gunnarsson.

Några fakta ur årsrapporten för år 2018:

  • I avtalsrörelsen omförhandlades 30 kollektivavtal, utan stridsåtgärder.
  • Den enda strejk bröt ut var när Ryanairs piloter krävde kollektivavtal.
  • Löneökningarna år 2018 ser ut att bli 2,6 procent, en real ökning efter inflation med 0,5 procent.
  • Arbetskostnadernas ökningstakt de senaste åren har varit förenlig med både ökad lönsamhet i näringslivet och en förbättrad arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet för många grupper.
  • Stigande arbetskostnader i förhållande till omvärlden de senaste åren har kompenserats av en svagare krona och konkurrenskraften verkar inte ha påverkats av de ökade kostnaderna.
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar i Sverige, men också i Europa som helhet.
  • Kollektivavtalstäckningen var i ett internationellt perspektiv fortsatt hög

Frågor om avtalsrörelsen: Christian Kjellström 08-580 804 51

Frågor om samhällsekonomin: Valter Hultén 08-545 292 44

Frågor om lönestatistik: John Ekberg 08-545 292 42

Frågor om stridsåtgärder: Per Ewaldsson 08-545 292 47

Mediekontakt: Bosse Andersson 08-545 292 43