Lönerna ökade med 4,5 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023. De centralt avtalade lönerna ökade med 4,1 procent.

– Löneökningstakten har legat på drygt 4 procent sedan förra våren. Men från och med april kommer löneökningarna att dämpas, eftersom industrins kostnadsmärke sjunker från en årlig ökning på 4,1 procent till 3,3 procent. Det kommer att påverka både privat och offentlig sektor.

Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 2,2 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023 enligt SCB. Inklusive boräntekostnader (KPI) var inflationen 4,1 procent.  

– Om man räknar bort boräntekostnader steg reallönerna (KPIF) med 2,3 procent jämfört med förra året. Med undantag för april 2020, då konsumentpriserna sjönk, var det den snabbaste uppgången för en enskild månad sedan 2014. Även om man tar hänsyn till att räntorna var högre än för ett år sedan steg reallönen (KPI) med 0,4 procent i mars, säger Petter Hällberg.

Under första kvartalet 2024 har lönerna ökat med i genomsnitt 4,4 procent i hela ekonomin, med 4,6 procent i privat sektor och med 3,7 procent i offentlig sektor.

Om statistiken:

Preliminär statistik, som ännu inte inkluderar all retroaktiv lön, visar att lönerna ökade med 4,2 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023. Lönerna i hela ekonomin förväntas öka med 4,5 procent när den slutgiltiga statistiken presenteras. En viss osäkerhet finns. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell blir det definitiva utfallet mellan 4,3 och 4,7 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. mars 2024 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik (diagram och underlag till aktuell statistik)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.