De nya huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK kompletterar och ersätter vissa delar av lagen om anställningsskydd (las) samt innehåller regler om bl a kompletterande och kortvarigt omställningsstudiestöd samt omställnings- och kompetensstöd. En förutsättning för avtalen var de ändringar i las som riksdagen hade beslutat under året.

Parterna har under 2022 totalt tecknat sex huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Dessa avtal har antagits som kollektivavtal på förbundsnivån. LO-förbunden kan välja mellan huvudavtalen och kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare – en mindre omfattande omställningsöverenskommelse.  

Figurer: Olika omställningsöverenskommelser

omställningsöverenskommelser
Figur som visar LO:s omställningsöverenskommelser

Förutom huvudavtalen ovan har flera parter uppdaterat sina omställningsavtal och liknande överenskommelser i linje med lagändringarna. Omställningsavtal är ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter som innebär att anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist får stöd för att ta sig vidare till en ny anställning eller annan sysselsättning.

Figur: Andra överenskommelser om anställning (offentlig och privat sektor)

Figur som visar andra överenskommelser om anställning (offentlig och privat sektor)
Anmärkning: Trygghetsavtal KFS och hängavtal är inte inkluderade
* 19 Saco-förbund
** Fackförbundet ST, Förbundet Reservofficerarna, Försvarsförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Polisförbundet, TULL-KUST, Vårdförbundet,
*** Fackförbunden inom OFR:s förbundsområden är Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet Scen och Film, Ledarna, Sveriges Lärare, Sveriges läkarförbund, Vision och Vårdförbundet.

Läs mer om huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd samt motsvarande överenskommelser i Medlingsinstitutets årsrapport (kapitel 3).

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport – avtalsrörelsen och lönebildningen 2022 (pdf, 11 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)