Varslet omfattar företagets samtliga arbetare och samtligt arbete som utförs vid företagets alla arbetsställen i Sverige. Stridsåtgärderna träder i kraft den 27 oktober 2023 kl. 00.01 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fasta medlare.

Uppdatering 24/10:

IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ett knappt tjugotal andra verkstäder som utför service på Tesla-bilar.

Uppdatering 27/10:

Transportarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad i fyra hamnar från kl. 12.00 den 7 november.

Uppdatering 31/10:

IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ytterligare fyra verkstäder som utför service på Tesla-bilar.

Uppdatering 7/11:

Fastighetsanställdas förbund varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av städarbete vid fyra arbetsplatser med start den 17 november. Enligt uppgift i media flyttas ikraftträdandet fram till den 23 november.

Transport varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lossning/lastning av Tesla-bilar i alla företag som är medlemmar i Sveriges Hamnar med start den 17 november.

Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lossning/lastning av Tesla-bilar hos företag som är medlemmar i Sveriges Hamnar samt inom Svea Hamns verksamhetsområde med start den 17 november.

Svenska Elektrikerförbundet varslar om blockad av service och/eller reparation av elanläggningar vid laddstationer och Teslas serviceverkstäder från den 17 november.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ytterligare fyra verkstäder som utför service på Tesla-bilar från den 17 november.

Uppdatering 8/11:

Seko varslar om sympatiåtgärder vid PostNord AB och CityMail Sweden AB, i form av blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall till TM Sweden AB:s samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige från den 20 november.

Uppdatering 10/11:

Svenska Målareförbundet varslar ett femtiotal billackeringsverksamheter om sympatiåtgärder i form av vägran att befatta sig med arbete med eller hantering av bilar av märket Tesla och komponenter till densamma. Sympatiåtgärderna träder ikraft den 21 november.

Uppdatering 13/11:

Svenska Målareförbundet varslar ytterligare ett femtiotal billackeringsverksamheter om sympatiåtgärder i form av vägran att befatta sig med arbete med eller hantering av bilar av märket Tesla och komponenter till densamma. Sympatiåtgärderna träder ikraft den 23 november.

Uppdatering 15/11:

IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form om blockad av arbete med produkter åt Tesla på företaget Hydro Extrusions i Vetlanda från den 23 november.

Uppdatering 16/11:

Byggnads varslar om sympatiåtgärder i form av vägran att utföra servicearbete, reparationsarbete, nybyggnation och ombyggnation, som utförs av företag bundna av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Byggavtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Glasmästeriavtalet eller Plåt- och Ventilationsavtalet, åt TM Sweden AB, Teslas serviceverkstäder från den 28 november.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av allt arbete med Tesla-bilar vid två företag som utför servicearbete från den 27 november.

Uppdatering 22/11:

Elektrikerförbundet varslar om sympatiåtgärder som omfattar vägran att befatta sig med tillförsel av elektricitet, som utförs av medlemsföretag vid Energiföretagens Arbetsgivareförening bundna av Kraftverksavtalet, till alla Teslas laddstationer från den 1 december.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av allt arbete med Tesla-bilar vid ett företag som utför servicearbete från den 4 december.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)