Nyhetsarkiv: 2023

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Svensk modell har blivit storpolitik i Finland

GD:s blogg

Lönebildning

Den finska regeringen vill reformera lönebildningen i landet med Industriavtalet som förebild. Men en ny modell kan inte utformas genom att några få bestämmer och andra blir överkörda. Det behöver vara ungefär lika plågsamt och lika gynnsamt för alla parter om modellen ska hålla i längden, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Bistår med expertis om löneskillnad

Lönestatistik

Hur ska EU:s direktiv om lönetransparens genomföras i Sverige? Det är frågan som en statlig utredning ska svara på. John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, är en av experterna som knyts till utredningen. Läs mer

Räkna med medianlön eller genomsnittslön?

Lönestatistik

Genomsnittslön är ett vanligt förekommande mått när löneläget i olika yrkesgrupper ska belysas. I sammanhang där lönespridningen är stor kan dock medianlönen ge en mer rättvisande bild. Läs mer

Lönerna förväntas följa industrimärket

Lönestatistik

Hur lönerna faktiskt utvecklas i Sverige är ovanligt svårbedömt på grund av utdragna lokala löneförhandlingar. Enligt preliminära uppgifter, som inte inkluderar retroaktiv lön, steg lönerna med 3,1 procent i juni. Med hjälp av en modellskattning som tar hänsyn till retroaktiv lön förväntas ökningen bli 4 procent. Läs mer

Det går långsamt

GD:s blogg

Lönebildning

Lönestatistik

Utvecklingen mot jämställda inkomster går påfallande långsamt med tanke på att kvinnor i allt större utsträckning arbetar heltid, har långa utbildningar och höga positioner i arbetslivet. Ökade och ojämnt fördelade kapitalinkomster är den främsta anledningen. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Medlare utsedda i taxitvist

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Gerald Lindberg att medla i tvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om ett nytt kollektivavtal för taxiförare. Läs mer

Avtal23: Förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtal

Lönebildning

Årets avtalsrörelse är långt ifrån slut – under hösten ska knappt 70 förbundsavtal omförhandlas. Störst bland de återstående avtalen är det statliga RALS-avtalet, som omfattar ca 130 000 anställda. Läs mer