Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Jämförelse: Så utvecklas löner och inflation

NYHET

Lönestatistik

Inflationens upp- och nedgång är snarlik i de flesta länder. Även lönerna har utvecklats på liknande sätt och det är först i år som reallönerna börjar återställas. I 12 diagram går vi igenom de senaste årens löne- och inflationsutveckling i Sverige, Europa och USA.

Reallönerna står still

NYHET

Lönestatistik

Lönerna ökade med 4,2 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Även konsumentpriserna exklusive boräntor ökade med 4,2 procent, vilket innebär reallönerna var därmed oförändrade. Reallönerna inklusive effekterna från senaste årets räntehöjningar sjönk med 2,3 procent jämfört med i fjol.

Löneutvecklingen t.o.m. oktober 2023

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,2 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

Sören Öman ny ledamot i insynsrådet

NYHET

Medlingsinstitutet

Regeringen har utsett Sören Öman till ny ledamot av Medlingsinstitutets insynsråd, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Löneläget december 2023

PUBLIKATION

Löneökningstakten har tilltagit i Sverige sedan nya löneavtal tecknades under våren. Det tredje kvartalet ökade de svenska lönerna i takt med lönerna i omvärlden. Dessutom har inflationen sjunkit så pass mycket att reallönerna inte minskar längre.

Långa avtal höll emot under prisuppgången

NYHET

Lönestatistik

Kollektivavtalens långa löptider har bidragit till en större nedgång i reallönen i länder som Sverige, Danmark och Italien jämfört med majoriteten av konkurrentländerna under den globala inflationsuppgången.

En balansgång på slak lina

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

För svensk lönebildning kommer det vara avgörande att inflationen sjunker ytterligare inför upptakten av nästa avtalsrörelse. Det är en balansgång på slak lina för Riksbanken, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.