På begäran av parterna beslutade Medlingsinstitutet den 12 april om medling i tvisterna om nya kollektivavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna inom Svenska kyrkan (Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Vision).

Den 28 april lämnade medlarna en hemställan, som facken tackade ja till men som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sa nej till.

Nu varslar alltså några av de aktuella facken – Vision, Akademikerförbundet SSR och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd – om stridsåtgärder i form av strejk och blockad från den 11 maj 2022.

Uppdatering:

2/5 Sveriges Ingenjörer varslar om strejk och blockad från den 12 maj 2022.

Länkar