Kommunal har varslat om stridsåtgärder i form av blockad mot övertids- och mertidsarbete samt mot nyanställning och inhyrning på avtalsområdet fr.o.m. den 22 april och strejk vid utvalda arbetsplatser fr.o.m. den 27 april om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlarna:

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. 

Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

Uppdateringar:

På uppmaning av medlarna har Kommunal den 21 april 2022 beslutat att skjuta upp stridsåtgärderna till den 29 april kl 09:00.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackade den 28 april 2022 nej till medlarnas bud varför stridsåtgärderna träder i kraft enligt ovan.

3/5 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tackade den 3 maj 2022 ja till medlarnas bud, vilket innebär parterna är överens om ett nytt kollektivavtal samt villkoren i ett nytt omställningsavtal. Strejken är alltså avblåst.