Fackförbunden är Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Vision.

Till medlare utses Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg, som även medlar i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Om medlarna:

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. 

Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.