Avtalsrörelsen 2023 omfattar cirka 750 000 färre anställda jämfört med 2020, vilket huvudsakligen beror på att SKR inte omförhandlar några avtal under 2023.

I slutet av oktober 2022 börjar avtalsrörelsen på allvar. Då släpper Konjunkturinstitutet sin årliga lönebildningsrapport. I månadsskiftet oktober/november blir det klart om det blir någon LO-samordning och hur denna i så fall ser ut och så presenterar Facken inom industrin sin avtalsplattform.

Strax innan jul växlar bland annat parterna inom industrin sina yrkanden. Under januari och februari 2023 förhandlar industrins parter avtalskraven med varandra utan inblandning utifrån. Den 1 mars tar industrins medlare (Opo) över förhandlingsledningen. Den 1 april finns förhoppningsvis nya märkessättande avtal på plats.

Den svenska arbetsmarknaden är fredlig

Den svenska arbetsmarknaden är fredlig ur såväl ett nordiskt som internationellt perspektiv. De senaste två stora avtalsrörelserna 2017 och 2020 resulterade endast i 15 respektive åtta varsel och en enda utlöst konflikt (2017). Under båda dessa avtalsrörelser handlade tvisterna i många fall av hur man skulle tolka den av industrin överenskomna låglönesatsningen i LO-avtal.

Här är några av avtalen som ska omförhandlas under 2023

Avtal som löper ut 31/3

 • Industrins avtal
 • Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund
 • Gröna riksen mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket
 • Transportavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet
 • Specialserviceföretag mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund
 • Kabinpersonal mellan Svenska Flygbranschen och Unionen                                

Avtal som löper ut 30/4

 • Byggavtal mellan Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Måleriavtalet mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet
 • Bemanningsavtalet mellan Kompetensföretagen och LO-förbunden
 • Installationsavtal mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet
 • Spårtrafik mellan Tågföretagen och Seko, Service- och kommunikationsfacket
 • Hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet

Avtal som löper ut 31/5

 • Vård- och Behandlings- samt Omsorgsverksamhet mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 • Äldreomsorg mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 • Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighets/Seko

Avtal som löper ut 30/6

 • Taxiavtal (förare) mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet
 • Personliga Assistenter mellan Vårdföretagarna och Kommunalarbetareförbundet

Avtal som löper ut 30/9

 • RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR S,P,O/Saco-s/Seko
 • Bussbranschavtal mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal
 • Bussbranschavtal mellan Sveriges Bussföretag och Transport

Läs mer om hur en avtalsrörelse går till i dokumentet nedan.

Dokument:

Avtalsrörelse – så går det till (pdf)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)