Nyhetsarkiv: 2020

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Avtal klart inom handeln efter medling

Avtal

Pressmeddelande

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har tecknat ett nytt avtal efter medling. Därmed dras varslet om strejk vid 22 arbetsplatser – butiker och lager – tillbaka.

Medlare utsedda i tvist om handelsavtal

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel om nytt kollektivavtal.

Avtal inom industrin

Avtal

Parterna inom industrin enades natten till söndagen om avtal som på 29 månader ger 5,4 procent. Därmed har den övriga arbetsmarknaden en normering att förhålla sig till.

Livs återtar varsel

Övrigt

Livsmedelsarbetarförbundet drar tillbaka sitt strejkvarsel mot IMSL i Västervik.

Löneutvecklingen till och med augusti 2020

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-augusti jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

Tidigare stängning

Övrigt

Fredagen den 30 oktober stänger Medlingsinstitutets växel och kansli klockan 11:00.

Livs varslar i Västervik

Medling

Pressmeddelande

Fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet varslar om strejk och blockad mot bolaget IMSL i Västervik. Fackförbundet kräver kollektivavtal med bolaget.

“Partsöverenskommelser bästa grunden för reformer”

Övrigt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet anser inte att ett fortsatt arbete med att reformera arbetsrätten bör baseras på utredningen ”En modernare arbetsrätt” utan i stället på de partsöverenskommelser som slutits. Det framgår av myndighetens remissvar på utredningen om arbetsrätten.

Korttidsarbetet viktigt verktyg

Avtal

Löner

Övrigt

Pressmeddelande

Precis som i andra EU-länder har korttidsarbete blivit ett av de viktigaste verktygen för att mildra effekterna på arbetsmarknaden av covid-19-pandemin. På mycket kort tid förhandlade fack och arbetsgivare fram nya avtal efter att regeringen presenterat reformen.