Fackförbundet Handels hade varslat om konflikt för sina krav på kollektivavtal. I och med att företaget nu är medlem av en arbetsgivarorganisation omfattas de anställda av kollektivavtal.

Ärendet handlades för Medlingsinstitutet av den faste medlaren Ralf Larsson.