Hotell- och restaurangfacket hade varslat om strejk vid tre IKEA-varuhus från klockan 11 på fredagen.

Avtalet löper på 29 månader och bedöms ligga inom ramen för industrinormen.

Medlare i förhandlingen var Gunilla Runnquist, Anders Hammarbäck och Sverker Rudeberg.