Nyhetsarkiv: 2020

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Tidigare stängning

Övrigt

Fredagen den 30 oktober stänger Medlingsinstitutets växel och kansli klockan 11:00.

Livs varslar i Västervik

Medling

Pressmeddelande

Fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet varslar om strejk och blockad mot bolaget IMSL i Västervik. Fackförbundet kräver kollektivavtal med bolaget.

“Partsöverenskommelser bästa grunden för reformer”

Övrigt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet anser inte att ett fortsatt arbete med att reformera arbetsrätten bör baseras på utredningen ”En modernare arbetsrätt” utan i stället på de partsöverenskommelser som slutits. Det framgår av myndighetens remissvar på utredningen om arbetsrätten.

Korttidsarbetet viktigt verktyg

Avtal

Löner

Övrigt

Pressmeddelande

Precis som i andra EU-länder har korttidsarbete blivit ett av de viktigaste verktygen för att mildra effekterna på arbetsmarknaden av covid-19-pandemin. På mycket kort tid förhandlade fack och arbetsgivare fram nya avtal efter att regeringen presenterat reformen.

Så påverkar pandemin löneutvecklingen

Löner

Pressmeddelande

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk sedan fack och arbetsgivare i våras sköt upp avtalsrörelsen. När förhandlingarna nu återupptas har löneökningstakten halverats och antalet timavlönade har minskat med 140 000.

Lönerna ökade långsamt även i juli

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-juli jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

Larmkonflikten avblåst

Avtal

Medling

Elektrikerförbundet återtar sina konfliktvarsel mot företaget Hometec Security.

Pandemin halverade löneökningstakten

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror.

Medling om krav på kollektivavtal med larmföretag

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Hometec Security i Dalsjöfors och varslar om strejk.