Statistiken visar löneutvecklingen sektorsvis. Det är den mest aktuella statistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och blir definitiv ett år efter mättillfället.