Nyhetsarkiv: Övrigt

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löner

Övrigt

Kollektivavtalens lägsta löner verkar påverka hela arbetsmarknaden – även där det inte finns kollektivavtal. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag. – Ett förslag från EU-kommissionen om minimilöner skulle beröra mycket få personer i Sverige, men innebära stora risker för ett väl fungerande system, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Begränsade öppettider

Övrigt

Medlingsinstitutets kansli har öppet mellan klockan 9 och 11 på vardagarna den 23-31 december.

Vi finns på Youtube

Övrigt

Flera av Medlingsinstitutets konferenser finns på Youtube. Däribland den senaste om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Löneutvecklingen till och med augusti 2019

Löner

Övrigt

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med augusti månad i år.

Irene Wennemo ny generaldirektör

Övrigt

Irene Wennemo blir ny generaldirektör för Medlingsinstitutet från den 1 september. Det meddelade regeringen på lördagen.

Två nya föreskrifter

Övrigt

Medlingsinstitutet beslutade den 22 augusti 2019 två nya föreskrifter om den officiella lönestatistiken. Föreskrifterna gäller inlämning av uppgifter till konjunkturlönestatistiken och uppgifter om bonusar.

Avtal klart – hamnkonflikten avblåst

Övrigt

Efter överläggningar med medlarna kunde parterna i hamnkonflikten på tisdagskvällen nå en överenskommelse. Varslen om stridsåtgärder dras därmed tillbaka.

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Övrigt

Pressmeddelande

År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018".