I privat sektor varierar kollektivavtalstäckningen påtagligt mellan olika delar av landet. I Kronoberg, Kalmar, Västmanland, Dalarna och Västernorrlands län är täckningsgraden högre än 90 procent, men högst är den i Norrbotten där hela 97 procent av de privatanställda täcks av kollektivavtal.

Det finns en tydlig överrepresentation av yrken med en hög kollektivavtalstäckning bland de privatanställda i Norrbotten. Det gäller framför allt yrken inom maskinell tillverkning och transport samt inom byggverksamhet och tillverkning. Ungefär 40 procent av de privatanställda i Norrbotten arbetar i dessa yrkesgrupper.

I andra änden av spektrat finns Stockholm och Halland där ungefär 75 procent av de privatanställda täcks av kollektivavtal. I likhet med Norrbotten uppvisar även Halland en överrepresentation, om än inte lika påtaglig som i Norrbotten, av privatanställda inom yrkesgrupperna maskinell tillverkning och transport samt byggverksamhet och tillverkning. I Norrbotten omfattas, i stort sett, alla i dessa yrken av kollektivavtal. I Halland är motsvarande andel 77 procent.

Stockholm har en tydlig överrepresentation av de yrkesgrupper som har lägst kollektivavtalstäckning. Här finns landets högsta koncentration av såväl chefsyrken som yrken med krav på fördjupad högskolekompetens bland anställda i privat sektor. Ungefär 28 procent av de privatanställda i Stockholms län har ett sådant akademikeryrke, vilket kan jämföras med 19 procent av de privatanställda i riket som helhet.

Andel anställda som täcks av kollektivavtal fördelat på län i andelsordning
Privat sektor 2022

Kollektivavtalstäckningen är högst i Norrbotten med 97%  och lägst i Stockholm och Halland med 75%

Gotland redovisas inte på grund av alltför litet underlag. Källa: Medlingsinstitutet

Läs mer om detta i vår årsrapport nedan. I augusti publicerar vi dessutom en utförligare rapport om kollektivavtalstäckning.

Dokument:

Årsrapporten för 2023 (pdf, 4 mb)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.