Medlingsinstitutet utser inte medlare i arbetstvister på avtalsområden som har ett förhandlingsordningsavtal. Det finns för närvarande 14 sådana avtal med medling i parternas egen regi registrerade hos myndigheten. 

Vid början av 2024 fanns det drygt 600 kollektivavtal mellan förbundsparter på den svenska arbetsmarknaden. Av dessa är det 90 som sluts av parter med förhandlingsordningsavtal. Resterande kollektivavtal omfattas alltså, formellt sett, av Medlingsinstitutets medlingsverksamhet.

I årets avtalsrörelse är det endast 7 av de 57 avtal som löper ut som omfattas av förhandlingsordningsavtal. Dessa avtal gäller emellertid för cirka 520 000 anställda, vilket utgör nästan hälften av de cirka 1,1 miljon anställda som får nya avtal 2024.

De stora avtalsområdena där parterna har tecknat ett förhandlingsordningsavtal är:

  • Avtalet mellan SKR/Sobona och Sveriges Lärare
  • Avtalet mellan SKR/Sobona OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • Avtalet mellan SKR/Sobona och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

De största avtalsområdena utan förhandlingsordningsavtal är HÖK mellan SKR/Sobona och Kommunal samt HÖK mellan SKR/Sobona och Läkarförbundet. Dessa två avtal rör omkring 560 000 anställda.

Läs mer om detta i vår årsrapport.

Dokument:

Årsrapport för 2023 (pdf, 4 mb)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.