Medlarna som hjälpt parterna att bli överens om ett nytt kollektivavtal är:

Jan Sjölin, tidigare avtalsombudsman i fackförbundet Kommunal.
Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fyra fasta medlare.

Länkar:

Medlare utsedda i VVS-tvist

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)