Byggnads har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad i tvisten om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Nås ingen överenskommelse innan dess träder stridsåtgärder i kraft den 24 maj.

Om medlarna:

Jan Sjölin är tidigare avtalsombudsman i fackförbundet Kommunal.
Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fyra fasta medlare.

Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)