Medlarna som hjälpt parterna att bli överens om ett nytt kollektivavtal är:
Anders Lindström, tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet
Robert Schön, tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna
Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet

Länkar:

Medlare utsedda i grön tvist

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)